Kinolol nagymennyiségű és GMP gyártása

2013.09.19

Az első munkafázisban izoláltuk a pályázati munka kezdetén racém formában rendelkezésre álló Q134 vegyület két enantiomerjét. Az így előállított mindkét izomerre sztereospecifikus szintézist dolgoztunk ki. A biológiai mérések bebizonyították, hogy az egyik enantiomer mind a racém vegyülettől, mind a másik enantiomertől előnyösebb hatású és kevesebb mellékhatást (toxicitást) kifejtő vegyület. Nagyon fontos feladat volt egy jól definiált, kristályos formát találni a továbbfejlesztéshez. A kálium-só rendelkezik ilyen tulajdonságokkal, így a későbbi fejlesztésekhez ezt a sót választottuk ki.  Kidolgoztuk ennek nagyobb tételű előállítását, és jelenleg 100 g mennyiségben áll rendelkezésünkre a további vizsgálatokhoz.

Írjon nekünk!